Nicotina ambiental a gairebé la meitat dels accessos a les escoles i els parcs infantils

Un estudi realitzat en onze països i liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha detectat la presència de nicotina ambiental al 41% dels parcs infantils i al 46% dels accessos a escoles de primària de diverses ciutats europees, entre elles Barcelona. El fum del tabac és especialment nociu per als nens i nenes, que són molt vulnerables a la inhalació d’aquests fums, i augmenta el risc de patir malalties respiratòries.

12/11/2020 13:07 h

Ajuntament de Barcelona

S’han trobat burilles de cigarretes al 75% de les entrades dels centres escolars i en gairebé un 60% de les àrees de joc infantil analitzades a l’estudi liderat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. També s’ha observat que a l’interior d’un de cada cinc parcs infantils, reservats per al lleure dels infants, hi havia alguna persona fumant. I s’ha comprovat que hi havia més persones fumant en escoles de barris amb índexs socioeconòmics més baixos que als barris d’un nivell socioeconòmic més elevat.

La detecció del fum del tabac en espais reservats per als nens i nenes forma part d’un projecte de recerca europeu més ampli, el TaskSHS, que analitza l’exposició al fum ambiental del tabac i a les emissions de les cigarretes electròniques i estima la càrrega de malaltia atribuïble al tabaquisme passiu en la població europea, especialment en les persones més vulnerables, com els infants. Els resultats principals de l’estudi es presenten a l’exposició fotogràfica “Projecte TackSHS: Hi ha fum del tabac en espais infantils a l’aire lliure?”, en el marc del cicle Art i Salut de l’ASPB. La mostra s’inaugura el 10 de novembre i està disponible en aquest enllaç: https://youtu.be/A5lRKFumJfc.