Nou pla integral per a la petita infància, amb més escoles bressol i més espais familiars

En els propers quatre anys la ciutat passarà de tenir 102 escoles bressol a tenir-ne 115, amb 9.500 places, 1.000 més que actualment. El nou pla preveu una inversió de 24,9 milions d’euros i va més enllà dels serveis que ofereixen les escoles bressol, perquè, a més de l’educació, engloba les cures per acostar-les a les famílies més vulnerables. L’objectiu és avançar en la construcció d’una ciutat més educadora, feminista i justa que combati les desigualtats des dels primers anys de vida.

08/04/2021 18:26 h

Ajuntament de Barcelona

Tretze escoles bressol noves

La xarxa d’escoles bressol municipal de Barcelona és la més gran de l’Estat i una de les més extenses d’Europa. A la ciutat hi ha 102 escoles bressol, amb més de 8.500 infants de 0 a 3 anys matriculats, que cobreixen una part de la demanda de places, sis de cada deu sol·licituds obtenen plaça.

Així doncs, continuar ampliant l’oferta municipal és un dels grans reptes, per això en els propers quatre anys s’ampliarà la xarxa municipal amb tretze equipaments nous als territoris amb més falta de places, de manera que el 2024 la xarxa municipal tindrà un mínim de 115 centres i oferirà un total de 9.500 places d’escolarització, al voltant de mil places més que actualment.

Per fer-ho possible es construiran o rehabilitaran vuit equipaments:

  • EBM Roger, a Sants-Badal
  • EBM Pere Calafell, a Sant Martí de Provençals
  • EBM Palamós, a la Trinitat Nova
  • EBM Can Carreras, a la Guineueta
  • EBM Casernes, a Sant Andreu
  • EBM Can Rosés, a les Corts
  • EBM Encarnació, a la Vila de Gràcia

A més, es treballa per integrar a la xarxa municipal cinc llars d’infants que actualment són titularitat de la Generalitat de Catalunya, i també s’estudia la incorporació al sistema públic d’algunes llars d’infants privades o de centres privats amb oferta 0-3.

El curs 2021-2022 es posarà en marxa una nova escola bressol al carrer de Roger, al barri de Sants-Badal, que obrirà amb el doble servei d’escola bressol, amb 7 grups i un total de 104 places, i espai familiar. Una altra de les novetats del proper curs és la creació d’un grup de matí i un altre de tarda a l’EBM Caspolino. Així doncs, totes dues escoles oferiran el curs vinent dos grups d’horari reduït, un de matí i un altre de tarda, de 15 infants cadascun.

Doblar els espais familiars de criança

Un altre objectiu del pla és doblar l’oferta actual dels espais familiars, un servei d’atenció als infants i les seves famílies que afavoreix la creació de xarxes comunitàries per a les tasques de criança. Actualment a la ciutat hi ha setze espais familiars que donen servei a prop de set-cents infants.

Per poder doblar l’oferta i arribar a tenir un espai familiar de criança municipal a prop de la meitat dels barris de la ciutat i que doni servei a 1.500 infants i les seves famílies, s’obriran tres nous espais familiars vinculats a les noves escoles bressol municipals a Roger, Pere Calafell i Teixonera. D’altra banda, també es preveu habilitar tretze espais familiars nous en equipaments de proximitat en el marc del Pla de barris.

A més, atesos els bons resultats de l’espai familiar socioeducatiu de l’Escola Aurora, que dona atenció i suport educatiu i social a famílies amb infants en situació vulnerable, es preveu ampliar el model a altres espais familiars dels districtes de Sant Andreu, Sants-Montjuïc, l’Eixample i Nou Barris durant els propers dos anys.

Les escoles bressol, punts de trobada als barris

Les dinàmiques quotidianes han convertit les escoles bressol en petits nuclis de socialització de les famílies. En alguns casos aquests espais de socialització inicialment espontanis s’han consolidat i s’han creat xarxes comunitàries de suport i espais de trobada més enllà de les cinc de la tarda. Han sorgit experiències diverses com mercats d’intercanvi de jocs, llibres o roba o programes com el de “Patis en família”.

L’objectiu municipal és impulsar a les escoles bressol iniciatives comunitàries més obertes al barri perquè arribin també a famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys de fora de l’escola i els centres es concebin com cases de la petita infància.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades