Nou repte per buscar solucions innovadores que millorin l’eficiència de la xarxa de bus

L’Ajuntament de Barcelona, la Fundació BIT Habitat, TMB i Fira de Barcelona han presentat un repte d’innovació urbana amb una dotació econòmica de 200.000 euros per empreses, startups, universitats i centres d’innovació perquè presentin iniciatives per tal de millorar el servei de la xarxa d’autobusos de la ciutat. El repte s'emmarca en la iniciativa Barcelona Innova Mobility Lab, que impulsa proves pilot per a la millora de la mobilitat a la ciutat.

06/02/2024 13:19 h

Ajuntament de Barcelona

Els projectes que es presentin al repte hauran d’aportar solucions que millorin l’experiència de les persones usuàries com, per exemple, l’accessibilitat, la seguretat, els canals d’informació, i el temps de desplaçament, ja sigui incidint en la velocitat comercial, en els temps d’encotxament i desencotxament i la reducció dels temps de transbordament, entre d’altres.

Les entitats tenen fins al proper 11 de març per presentar els seus projectes. Posteriorment, un comitè d’experts valorarà la qualitat tècnica dels treballs presentats i escollirà les solucions guanyadores que es podrien aplicar durant aquest mateix any.

Els premiats obtindran una dotació econòmica màxima de 200.000 euros que suposarà el 80% com a màxim de l’import total de la solució proposada, amb un màxim de 100.000 per projecte,  i l’oportunitat de poder participar en la propera edició de Tomorrow.Mobility, que tindrà lloc al novembre conjuntament amb Smart City Expo World Congres.

Les propostes escollides s’hauran de provar durant 18 mesos, amb una prova pilot d’almenys sis mesos per avaluar els resultats i validar la solució. La prova es farà en un entorn real que podrà ser als mateixos autobusos, les parades o la xarxa viària i s’hauran d’aconseguir resultats quantificables i perdurables en el temps. I es valorarà especialment el seu component innovador i diferencial.

Barcelona Innova Mobility Lab

Aquesta nova convocatòria s’emmarca en Barcelona Innova Mobility Lab, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través de BIT Habitat,  per potenciar i facilitar proves pilots i nous projectes en l’àmbit de la mobilitat urbana intel·ligent i sostenible per tal de diversificar l’economia de la ciutat i consolidar Barcelona com la capital de la innovació en mobilitat del sud d’Europa.

Tota la informació del concurs: https://bithabitat.barcelona/projectes/xarxa_autobus/

Més informació