Nou sistema de distribució de mercaderies a la superilla de Sant Antoni

El dilluns 21 de març s’estrena un sistema per regular la distribució urbana de mercaderies (DUM) a la superilla de Sant Antoni. Es tracta d’una prova pilot que afecta diversos trams per fer compatible l’ús de l’espai públic per part de tothom, amb l’objectiu de reduir el nombre de vehicles a la superilla en els moments que hi ha més persones al carrer.

18/03/2022 10:25 h

Ecologia Urbana

El nou sistema de càrrega i descàrrega s’aplica en els trams següents:

  • C. del Comte Borrell, de Floridablanca a Manso.
  • C. de Tamarit, de Comte d’Urgell a Viladomat.

En aquests espais es permet la càrrega i la descàrrega davant dels establiments en un horari limitat: de 9.30 a 16.00 hores i durant un màxim de 30 minuts (tot i que sempre cal comprovar l’horari en el senyal vertical corresponent a cada zona). Els professionals que facin la càrrega i la descàrrega han de validar l’operació amb l’aplicació Spro.

Fora de l’horari habilitat no està permès l’aparcament de vehicles en aquest àmbit concret, tot i que cal recordar que hi ha disponibles places d’àrea DUM als entorns de la superilla (carrers de Viladomat, de Floridablanca, del Comte d’Urgell i de Manso), amb l’horari habitual de ciutat per a la càrrega i la descàrrega, de 8.00 a 20.00 hores. El repartiment de mercaderies amb bicicleta, cicles de càrrega o a peu es permet a qualsevol hora.

A més, cal recordar que el Mercat de Sant Antoni disposa d’una plataforma logística pròpia per als vehicles dels botiguers.

La mesura s’afegeix a les diferents iniciatives que potencia l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies 2030 (EDUM 2030). El document té com a objectiu millorar la distribució urbana de mercaderies per donar una resposta que potenciï l’activitat econòmica i els beneficis socials, a més d’afrontar els reptes de la congestió, la contaminació atmosfèrica i el soroll.

La distribució urbana de mercaderies (DUM) és l’última part de la cadena de subministrament, en la qual es reparteixen les mercaderies en l’àmbit urbà. Aquesta part de la cadena té una importància especial en l’activitat econòmica i social de la ciutat, i afecta especialment la mobilitat, el medi ambient i l’espai públic urbà. L’Ajuntament de Barcelona treballa de manera transversal i des de diferents àmbits per aconseguir que aquesta activitat es faci de la manera més competitiva, ordenada, eficaç, eficient, sostenible i segura possible i sigui compatible amb la vida quotidiana.

Etiquetes associades a la notícia