Nous ajuts a la rehabilitació per reactivar l’economia i fer front al canvi climàtic

La nova convocatòria de subvencions, a més de dignificar i millorar les condicions habitacionals del parc residencial de la ciutat, està concebuda per fer front a la crisi climàtica i reactivar l’economia local. Enguany les ajudes estan condicionades a la reducció de la demanda energètica de l’edifici, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos amb efecte d’hivernacle.

17/09/2020 10:42 h

Anna Tapia

En conjunt, la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació del 2020 preveu generar 4.600 llocs de treball i mobilitzarà una inversió total, pública i privada, de 82 milions d’euros, en un context de crisi sanitària per la covid-19. A més, amb la millora del parc residencial es contribueix a reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos amb efecte d’hivernacle i es fomenta l’ús d’energies renovables com la solar o la geotèrmica.

La convocatòria del 2020 d’ajudes a la rehabilitació presenta cinc línies d’actuació i una inversió de 20,5 milions d’euros, i es preveu que arribi a 6.573 pisos i més de 16.000 persones.

Elements comuns amb eficiència energètica

Subvencions d’entre un 25% i un 50% del cost de les actuacions de rehabilitació per als elements comuns de la finca (escales, vestíbuls, ascensors, cobertes, parets mitgeres, façanes, celoberts, patis i elements estructurals, i també millores en l’accessibilitat, el sanejament, les instal·lacions d’aigua, gas i llum, l’eliminació de fibrociment i la instal·lació d’energia solar). Les ajudes estan condicionades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis. S’estima que es reduirà el 20% de la demanda energètica dels edificis.

Interiors dels habitatges 

Ajudes de fins a 4.000 € per a obres de millora del confort i l’habitabilitat a l’interior dels habitatges. S’hi inclouen: pintura, millores en l’accessibilitat, reparació de fusteries, humitats i paviments i millores d’aïllament, ventilació i renovació d’aire. Es preveu que aquesta ajuda arribi a uns 750 pisos.

Programa de finques d’alta complexitat

És un programa del Pla de barris d’ajudes a la rehabilitació de finques que, per diverses raons socioeconòmiques, tenen dificultats per accedir als ajuts a la rehabilitació ordinaris.

Rehabilitació de pisos per a la Borsa de Lloguer

Són ajuts de fins a 20.000 euros per millorar les condicions d’habitatges privats, renovar-ne les fusteries, adequar-ne les instal·lacions, reparar-hi humitats, millorar-ne l’accessibilitat, etc., a canvi que la propietat els incorpori a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona a un preu inferior al del mercat. L’objectiu és captar al voltant de 125 pisos per a la Borsa de Lloguer.

Regeneració urbana a Canyelles i al sud-oest del Besòs 

A la zona del sud-oest del Besòs i al barri de Canyelles, al districte de Nou Barris, les subvencions seran de fins al 85% per a les comunitats per reparar patologies estructurals dels edificis, principalment l’aluminosi.

Reducció de l’IVA al 4% en la rehabilitació

Entre les propostes del Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge, impulsat per una trentena d’entitats socials, es plantegen canvis estructurals per facilitar i fer més assequible la rehabilitació energètica dels habitatges; en concret, es demana una rebaixa de l’IVA a un tipus impositiu del 4%.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades