On es pot aparcar la moto?

Comença una campanya informativa, prèvia a les fases d’avís i sanció, per informar els motociclistes d’on poden estacionar als eixos verds dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. No es podran aparcar vehicles a l’interior d’aquests eixos perquè es convertiran en vies prioritàries per als vianants. Paral·lelament, s’han començat a instal·lar senyals específics sobre aquesta prohibició.

02/02/2023 14:03 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest febrer ha començat una campanya informativa sobre la normativa d’estacionament de les motos i les alternatives d’aparcament als eixos verds de l’Eixample. Després començarà una segona fase d’avís en què es notificarà els conductors de les motos infractores i, finalment, la Guàrdia Urbana començarà a posar sancions i retirar les motos mal aparcades.

On es pot aparcar la moto?

  • A les calçades de zones habilitades. A l’Eixample hi ha 13.637 places, i en el conjunt de la ciutat, més de 70.000.
  • A la vorera, si no hi ha una senyalització que ho prohibeixi, en semibateria, si hi ha un espai de pas de més de 6 metres, i en paral·lel, si l’espai és d’entre 3 i 6 metres. En tots dos casos és imprescindible que hi hagi 3 metres lliures de pas per als vianants.

On està prohibit aparcar les motos?

  • A l’interior dels eixos verds, que són vies de plataforma única amb prioritat per als vianants. Una senyalització específica prohibeix estacionar-hi.
  • A la vorera, excepte en els casos esmentats en el punt anterior.

Etiquetes associades a la notícia