Prohibida la circulació de bicitaxis en cinc àmbits de la ciutat durant sis mesos

La prohibició de circulació d’aquests vehicles, anomenats bicitaxis, ‘rickshaws’ o ‘trixis’, s’aplicarà a la Sagrada Família, al Quadrat d’Or de l’Eixample, a l’avinguda del Paral·lel, al Park Güell i al Camp Nou. L’objectiu de la mesura és alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per al veïnat, és a dir, garantir l’equilibri entre els usos de l’espai públic.

18/07/2022 12:18 h

Ecologia Urbana

La prohibició de circulació en aquestes cinc àrees s’afegeix als decrets dels districtes de Ciutat Vella i de Sant Martí, on cada any, sobretot durant els mesos d’estiu, es limita la circulació d’aquest tipus de vehicles a determinats itineraris.

L’Ajuntament ha aprovat inicialment un decret que prohibeix la circulació dels cicles de més de dues rodes (tipus C1) que facin una activitat d’explotació econòmica en diverses zones de la ciutat i durant un període de sis mesos, principalment durant els mesos de més activitat turística. El decret entrarà en vigor amb l’aprovació definitiva.

Àmbits de prohibició de la circulació

En els darrers anys, malgrat l’entrada en vigor de les restriccions als cicles de més de dues rodes i als vehicles de mobilitat personal d’ús comercial de Ciutat Vella i Sant Martí, l’impacte del creixement de l’activitat econòmica i del turisme en altres zones de la ciutat ha provocat el desbordament d’aquests vehicles cap a altres districtes, sobretot en zones emblemàtiques de la ciutat amb interès artístic, cultural, esportiu o de grans esdeveniments.

En aquests espais s’ha observat el mateix problema de saturació de l’ús de l’espai públic, que provoca un increment de problemes de convivència entre els diversos tipus de mobilitat. La mesura de prohibir la circulació dels bicitaxis es pren per garantir una mobilitat segura, sobretot en els desplaçaments de vianants, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal.

L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles obliga aquests vehicles a estar inscrits en un registre municipal. Aquesta mesura només implica la identificació però no constitueix un títol habilitant per poder exercir l’activitat econòmica de transport de viatgers des de la via pública.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona manté converses amb la Generalitat perquè reguli aquest tipus d’activitat econòmica, com a ens competent en matèria de transport de passatgers.

Etiquetes associades a la notícia