Reduir la contaminació acústica millora la salut

El soroll té efectes en la salut emocional i psicològica i pot produir trastorns del son i afectacions en cas de malalties cardiovasculars. El 57% dels barcelonins i barcelonines estan sotmesos a nivells de soroll superiors als que l’OMS considera recomanables, segons l’Informe de soroll ambiental i salut, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). La font principal de soroll diürn a la ciutat és el trànsit.

02/03/2021 17:18 h

Ajuntament de Barcelona

A Barcelona, a causa del soroll, més de 210.000 persones pateixen una afectació emocional, psicològica o social greu, més de 60.000 persones tenen un trastorn greu del son i al voltant d’un 3% de les morts anuals per malalties cardiovasculars són atribuïbles a aquesta causa.

El mapa de soroll de la ciutat constata que el 57% de la població està sotmesa a nivells de  sorolls de trànsit iguals o superiors als que l’OMS considera negatius per a la salut, 53 dB, i un 27% de la població està exposada a nivells que estan molt per sobre d’aquest llindar, 65 dB. La font principal de soroll diürn a la ciutat és el trànsit, a la nit l’és l’oci nocturn.

Mesures per reduir el soroll a la ciutat

Actualment es treballa en el Programa de reducció de la contaminació acústica 2021-2030 per implementar mesures per reduir tant el trànsit com el soroll de l’oci nocturn i les obres.

Algunes de les mesures que inclou el programa són la pacificació de carrers, campanyes de sensibilització en l’oci nocturn i limitadors de so als locals, la reducció de l’impacte acústic per les obres, el desplegament del programa Superilla Barcelona, la pavimentació amb asfalt sonoreductor o ajuts per incrementar l’aïllament als edificis residencials.

A més, s’han adquirit vint sensors nous de so per col·locar-los en zones que han tingut canvis urbanístics importants, com superilles, eixos verds o carrers pacificats. Aquests sensors s’afegiran a la xarxa de 133 equips que ja té la ciutat per controlar els nivells acústics i fer-ne l’avaluació pertinent.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades