Reforç dels serveis socials de la ciutat amb 390 milions d’euros

El nou contracte programa 2022-2025 suposa un 20% més d’inversió que el període anterior. L’acord entre la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona preveu dues actuacions destacades: la lluita contra el sensellarisme i el servei de teleassistència.

02/09/2022 14:31 h

Ajuntament de Barcelona

Es destinaran 23 milions d’euros a desplegar polítiques públiques per prevenir l’exclusió social del col·lectiu de persones sense llar. El nou acord permetrà també consolidar projectes d’innovació social que s’havien posat en marxa com a proves pilot.

Es manté l’aposta per un nou model d’atenció domiciliària, amb una inversió de 7,1 milions d’euros. L’objectiu és evolucionar cap a una teleassistència avançada mitjançant tecnologia capdavantera en l’àmbit del suport i les cures.

El nou acord incrementa en 10,4 milions la partida de personal. Servirà per millorar les condicions laborals i per consolidar 164 treballadors i treballadores socials que van incorporar-se durant el 2021 per fer front a l’impacte de la pandèmia. Fins al 2025 se n’integraran 17 més i es preveu la incorporació progressiva d’altres perfils, com psicòlegs o juristes.

Altres partides són 74,1 milions d’euros per finançar els equips bàsics d’atenció social, 9,7 milions per als serveis d’intervenció socioeducativa, 25,5 milions per als equips d’atenció a la infància i a l’adolescència i 9 milions per a ajudes d’urgència social. A més, es dedicaran 368.400 euros al Programa d’envelliment quilòmetre zero, que incideix a potenciar les capacitats de les persones grans i l’autonomia personal per afavorir la seva socialització.

La dotació destinada a Barcelona suposa un 28,15% dels 1.385 milions d’euros que el Departament de Drets Socials ha previst per a 111 ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals.

Etiquetes associades a la notícia