Requeriment a Airbnb per retirar més de 4.100 anuncis d’habitacions turístiques

La plataforma de lloguer turístic Airbnb ha de retirar 4.102 anuncis d’habitacions turístiques en llars compartides a Barcelona perquè no tenen la llicència pertinent i, per tant, es tracta d’una activitat turística il·legal.

23/07/2022 10:18 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament va enviar ahir, divendres, un requeriment a la plataforma perquè desactivi els anuncis en el termini de quinze dies. En el cas que els anuncis no s’hagin retirat en el termini establert, el consistori obrirà a Airbnb un expedient sancionador de 60.000 euros.

Pel que fa als titulars dels anuncis, s’inicia un procés d’informació per avisar-los que incompleixen la normativa. En primer lloc, se’ls enviarà un advertiment de cessament de l’activitat sense sanció. Un cop s’hagi fet arribar la informació a tothom, si es comprova que els anuncis continuen actius, es començarà a sancionar.

Un turisme més sostenible i respectuós amb la convivència

Aquestes actuacions arriben després que al gener s’aprovés l’actualització del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que restringeix el lloguer d’habitacions turístiques i només l’admet si es troben en habitatges d’ús turístic que s’hagin reconvertit a residència habitual. Fins ara, no s’ha reconvertit cap pis turístic a residència i, per tant, no s’ha concedit cap permís.

El nou PEUAT vol ser un instrument per promoure la gestió sostenible del turisme, impulsar la convivència entre l’activitat econòmica i les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat i preservar la vida quotidiana, el dret a l’habitatge i la mixtura d’usos.

El pla de xoc contra els allotjaments il·legals

La petició de retirada dels anuncis s’emmarca en el pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals, que inicialment es dirigia als pisos sencers llogats per menys de 31 dies i ara també inclou les habitacions compartides.

Engegat l’estiu del 2016, ha donat bons resultats i ha permès posar fi a la proliferació descontrolada d’aquesta activitat; s’ha passat d’uns 6.000 pisos turístics il·legals a una xifra molt baixa gràcies a l’activitat inspectora i sancionadora. Des de l’inici del pla, s’han analitzat 51.000 anuncis i s’han obert prop de 17.500 expedients disciplinaris que han derivat en 7.400 ordres de cessament i 8.100 expedients sancionadors.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades