S’incorporen 199 agents a la Guàrdia Urbana

Aquesta nova promoció, el 29% de la qual són dones, començarà la fase de pràctiques a les diferents comissaries amb l’acompanyament d’altres agents amb més experiència. Un cop superat un any de servei, seran nomenats agents del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com a funcionaris i funcionàries de carrera.

02/08/2020 12:09 h

Regina Navarro

Faran tasques de proximitat al carrer, enfortint el contacte i l’atenció amb la ciutadania, i la seva incorporació permet ampliar i rejovenir la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

En aquest sentit, més del 60% de la nova promoció té entre 26 i 35 anys, i el 53% té estudis superiors.

Aquesta nova promoció es va convocar l’any passat en règim d’oposició lliure, i van realitzar l’examen el mes de juny del mateix any en unes proves a les quals es van presentar més de 4.000 aspirants. Durant aquest mandat està previst convocar 1.000 places de la Guàrdia Urbana.