Barcelona, una ciutat de ciència i coneixement

Les Jornades “Barcelona ciutat i ciència”, que van tenir lloc els dies 3 i 17 de març i 23 d’abril, van esdevenir uns espais de debat i reflexió per detectar nous reptes que permetin combatre els efectes que la covid-19 ha provocat en el model de projecció internacional de la ciutat. D’aquelles jornades han sortit 6 grans reptes i 30 actuacions a implementar en els propers dos anys.

12/05/2021 12:46 h

Ajuntament de Barcelona

El document que s’ha presentat desplega i desenvolupa l’eix del pla Barcelona Ciència 2020-2023 i estableix els compromisos col·lectius entre l’Ajuntament i el teixit científic de la ciutat per impulsar i consolidar Barcelona com a ciutat de ciència en l’àmbit internacional.

Les jornades de reflexió i debat, que van reunir una cinquantena de persones de 35 institucions de l’àmbit científic i acadèmic, van servir per plantejar sis grans reptes:

  1. Entorn laboral i social del personal investigador: fer de Barcelona una ciutat atractiva per establir-s’hi i quedar-s’hi.
  2. Innovació científica i transferència de tecnologia i coneixement: creixement del teixit econòmic científic de la ciutat.
  3. Espais de coordinació entre els centres de recerca i les universitats de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
  4. Marca “Barcelona Ciència”: un element de referència de la ciutat, els centres de recerca, les universitats i els professionals que treballen en el teixit científic i acadèmic de la ciutat.
  5. Cultura científica a la ciutat i ciència participativa.
  6. Diàleg i col·laboració entre els centres de recerca, les universitats i l’Ajuntament de Barcelona.

La ciència, una eina per fer front als reptes del segle XXI

El programa Barcelona Ciència va néixer com una iniciativa per promoure el coneixement científic i implicar la ciutadania en el seu progrés. Barcelona Ciència convida tothom a participar-hi i fer-se escoltar en el plantejament, els processos i els resultats de la recerca científica, d’acord amb criteris com l’ètica, la transparència, la igualtat o l’accés obert al coneixement.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades