Nou servei per incentivar la rehabilitació d’edificis i habitatges

A partir del mes d’octubre, una nova finestreta única oferirà atenció especialitzada a la ciutadania i agilitzarà els tràmits i l’atorgament de llicències amb l’objectiu de promoure la rehabilitació d’immobles i d’afavorir la generació d’ocupació.

02/10/2020 12:53 h

Ajuntament de Barcelona

El 2019 l’Ajuntament de Barcelona va concedir 1.088 llicències entre les d’obra nova i les de gran rehabilitació, el 10,6% de les quals van ser de gran rehabilitació. Actualment es concedeixen en una mitjana de set mesos. La nova unitat especialitzada vol reduir a la meitat el temps que es necessita per concedir les llicències per rehabilitar edificis i habitatges. Per fer-ho possible, s’informarà i s’acompanyarà els promotors en el procés de tramitació de permisos i es garantirà la comunicació àgil i el seguiment d’expedients durant tot el procés, oferint interlocutors accessibles. En tot el procés es tindran en compte les demandes i les necessitats del sector i es recolliran les propostes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) i els col·legis professionals.

Al principi el servei atendrà les sol·licituds de llicències majors i farà funcions d’assessoria i de difusió de bones pràctiques. Més endavant s’activarà la sol·licitud i l’assessoria de les llicències de gran rehabilitació.

Qualitat i eficiència energètica en les rehabilitacions

S’elaborarà un catàleg de bones pràctiques per garantir la qualitat de les rehabilitacions, tenint en compte els materials, l’estat de les edificacions i criteris d’eficiència energètica.

Una aposta per renovar el parc residencial

La rehabilitació dels immobles i pisos existents és fonamental, perquè permet millorar l’eficiència energètica del parc residencial construït, reduir les emissions, preservar el patrimoni i fer que la ciutadania tingui una llar amb bones condicions i una bona qualitat de vidaLa nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, a més de dignificar i millorar les condicions habitacionals del parc residencial de la ciutat, està concebuda per fer front a la crisi climàtica i reactivar l’economia local.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades