Tecnologia per adaptar la funció pública municipal als reptes de la crisi sanitària

Des que es va decretar l’estat d’alarma per la covid-19, l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) va posar en marxa un pla de contingència per garantir la capacitat de treballar des de casa del personal municipal, assegurar una connexió segura a la xarxa, disposar d’aplicacions per facilitar el treball en equip i assegurar la cobertura d’altres serveis.

20/05/2020 16:58 h

Ajuntament de Barcelona

L’informe “Transició digital i teletreball a l’Ajuntament de Barcelona durant la crisi de la covid-19”, que s’ha presentat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del mes de maig, recull l’estratègia tecnològica de l’IMI per adaptar la funció pública de l’Ajuntament als reptes de la crisi sanitària de la covid-19.

Aquesta estratègia se centra en quatre pilars essencials:

  • Garantir la prestació dels serveis essencials i imprescindibles per a la ciutadania, vetllant perquè els professionals municipals disposin d’eines de treball i puguin teletreballar.
  • Donar cobertura a la resposta sanitària mitjançant plans de contingència, oferint les eines necessàries i dissenyant els protocols de continuïtat dels sistemes d’informació.
  • Reforçar l’atenció a la ciutadania, amb la flexibilització de la tramitació i la garantia de disponibilitat i ús de l’Oficina Virtual de Tràmits, el telèfon gratuït 010 i les xarxes socials municipals.
  • Donar continuïtat als altres serveis públics que presta l’Ajuntament, garantint que els serveis no essencials es duguin a terme amb sistemes de teletreball.

L’IMI ha disposat d’un pressupost d’1.423.720 euros per dur a terme les actuacions, i una gran part s’ha destinat a l’adquisició d’ordinadors portàtils i de llicències i al subministrament de les plataformes alternatives de connexió remota.

Solucions per fer possible el teletreball

Per tal de garantir la capacitat de teletreballar, el personal municipal disposa d’aplicacions o espais corporatius per accedir a la xarxa corporativa des de fora, i s’han buscat alternatives de connexió basades en xarxes privades virtuals per establir connexions segures. L’increment de llicències d’accessos simultanis ja permet arribar a les 6.000 connexions diàries.

Posteriorment, els responsables de l’IMI han gestionat les altes dels usuaris a les plataformes, han dissenyat guies d’ús i mantenen un equip de suport telemàtic per resoldre dubtes i incidències.

Aquest procés ha hagut de tenir en compte els i les professionals municipals que no disposen d’equips informàtics propis per treballar des de casa. Hi ha hagut 573 peticions d’ordinadors portàtils corporatius, que s’afegeixen als més de 1.200 dispositius que s’havien repartit abans de la crisi sanitària.

Suport als pavellons Salut

L’Institut Municipal d’Informàtica ha treballat per garantir el funcionament de les xarxes de comunicació electròniques implicades en els diferents pavellons Salut de la ciutat, equipaments adaptats per acollir pacients amb covid-19 amb l’objectiu de destensar els hospitals durant l’emergència sanitària. En aquest aspecte, la tasca de l’IMI ha servit per garantir el servei de wifi i la instal·lació de connectivitat de dades entre els equipaments i els respectius hospitals.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades