Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d’avui siguin les caps de demà

Aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, posem el focus en la lluita contra la segregació vertical que encara avui dia impedeix a moltes dones accedir a càrrecs de responsabilitat. Trenquem el sostre de vidre perquè hi hagi més dones referents en tots els àmbits laborals, perquè les nenes d’avui siguin les caps de recerca i investigació, les rectores, les directores de cinema i les CEO de demà.

26/02/2024 10:12 h

Ajuntament de Barcelona

És essencial abordar i combatre fermament totes les bretxes i desigualtats estructurals que des de fa anys pateixen les dones en el seu desenvolupament professional.

Per aquest motiu, enguany l’Ajuntament de Barcelona centra la campanya del 8 de març a reivindicar més presència de dones en càrrecs de direcció i comandament. Dones referents que no només obrin escletxes en les barreres del present, sinó que inspirin les futures generacions de caps, líders i directores.

“Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d’avui siguin les caps de demà” és el missatge principal d’una campanya que es basa en dades contundents i objectives sobre la segregació vertical, i que ha dissenyat Patricia Luján, directora creativa experta en comunicació amb perspectiva de gènere.

Els obstacles de la segregació vertical

La segregació se sustenta en estereotips de gènere, com els models de lideratge tradicionals, i en els prejudicis sobre la capacitat de les dones per ocupar posicions de poder.

El sostre de vidre és transversal, existeix en l’àmbit polític, científic, tecnològic, educatiu i empresarial, i posa límit a la representació de les dones en les elits de qualsevol esfera laboral.

La segregació vertical es veu agreujada per altres factors, com un percentatge més alt de dones que opten per treballs a temps parcial i temporal per compatibilitzar la seva professió amb les tasques de cures. Les desigualtats a les quals s’enfronten les dones sovint estan relacionades, i el sostre de vidre no n’és una excepció: està estretament vinculat a la feminització de les cures, i també a la feminització de la pobresa, les violències masclistes i els problemes de salut mental i emocional.

A la manca d’oportunitats per a les dones s’hi han d’afegir conseqüències greus com la bretxa salarial i de pensions, la pèrdua de talent i l’absència de referents femenins en el lideratge.

El sostre de vidre en dades

L’impacte del sostre de vidre en la vida laboral de les dones no és pas una percepció. És una realitat contrastada amb dades i fonts diverses i veraces que mostren les dificultats actuals a les quals s’enfronten les dones per accedir a càrrecs de responsabilitat. Per exemple:

Es poden consultar més dades sobre les desigualtats de gènere i el sostre de vidre en l’Oficina Municipal de Dades, que recull un ampli ventall d’indicadors, l’Enquesta sociodemogràfica de Barcelona, l’estudi El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones  i desigualtats de gènere a Barcelona, l’Enquesta sobre qüestions de gènere (Centre d’Estudis d’Opinió, Generalitat de Catalunya) i l’Índex d’igualtat de gènere 2023 (Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya).

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades