Un pla d’acció per recuperar el Pou de la Figuera per al barri

El Pou de la Figuera ja disposa d’un pla d’acció municipal que té per objectiu recuperar l’espai per al veïnat i millorar-ne la vivència quotidiana. El Districte de Ciutat Vella destinarà 650.000 euros per emprendre un programa de millora que inclou disset accions que es desenvoluparan fins al 2023 i que són fruit del treball conjunt amb la ciutadania, comerciants, entitats i serveis del territori.

12/06/2021 10:05 h

Ajuntament de Barcelona

Les actuacions se centraran entre els carrers de Sant Pere Més Baix, Mestres Casals i Martorell, Carders i Llàstics, i l’epicentre serà l’espai públic del Pou de la Figuera.

En els darrers anys s’han detectat dinàmiques d’ús de la plaça excloents per a molts veïns i veïnes, així com un cert desgast d’alguns elements físics de la plaça i la necessitat de diverses millores en el manteniment.

L’objectiu és promoure el sentiment de pertinença, potenciar la vinculació veïnal a la plaça, diversificar-ne els usos des d’una perspectiva de gènere, intercultural, de diversitat funcional i de cicle vital i generar noves oportunitats per als col·lectius més vulnerables.

El pla s’estructura en quatre grans àmbits de treball:

  • Activitat socioeconòmica: s’impulsaran els itineraris formatius i ocupacionals del jovent, el suport a l’activitat econòmica existent i la dinamització i diversificació comercial mitjançant iniciatives com la dels baixos de protecció oficial.
  • Activitats i usos de l’espai públic: s’organitzaran fires i mostres de comerciants de l’entorn i es distribuiran cistelles de cooperatives de consum. A més, a la plaça s’hi oferirà una programació estable d’activitats comunitàries, culturals, lúdiques i esportives, des d’una perspectiva inclusiva amb la diversitat de les persones.
  • Millores de l’espai físic: s’hi actuarà seguint les necessitats detectades en el procés de participació perquè la ciutadania en pugui fer ús en condicions de confort, salubritat i seguretat.
  • Comunicació i xarxes comunitàries: es posarà en marxa una xarxa de comunicació comunitària autònoma que visibilitzi la diversitat d’accions que succeeixen a l’entorn.