Ana Pazos, nova arxivera en cap de l'Ajuntament de Barcelona

El dia 1 de juny, Ana Pazos va prendre possessió com a nova arxivera en cap de l’Ajuntament de Barcelona. Nascuda l’any 1979, llicenciada en Humanitats, amb postgrau en Gestió en Arxivística i Gestió de Documents (UAB), i en Gestió de Documents Electrònics (UAB), ha treballat a diverses conselleries de la Generalitat de Catalunya fins el 2014, any en què es va incorporar com a tècnica a l’equip de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Aquí, ha desenvolupat funcions de cap del Servei de Coordinació de Centres, sent responsable de la coordinació dels arxius municipals de districte i de la comunicació i difusió de l’Arxiu Municipal.

Uns mesos després d’haver emprès aquesta nova etapa, Ana Pazos ens parla sobre els reptes de futur de l’Arxiu Municipal de Barcelona:

Tal i com ja vam comunicar anteriorment, el passat mes de març en Quim Borràs va finalitzar la seva etapa professional a l’Arxiu Municipal. Des d’aquí, vull agrair-li el seu esforç i dedicació per fer avançar la institució i adaptar progressivament el seu funcionament i organització a les necessitats de cada moment.

El context actual es defineix per un entorn tecnològic i social en canvi constant. En aquest sentit, esdevé un repte essencial donar resposta a les necessitats de l’administració electrònica. Tot mantenint el llegat dels segles de feina que ens precedeixen, l’Arxiu ha de continuar treballant per aplicar criteris que garanteixin la fiabilitat, l’accés i la preservació de la documentació digital que genera l’administració municipal en la seva relació amb la ciutadania.

Tanmateix, custodiem més de 60 km de documents en altres suports que testimonien la història de la ciutat de Barcelona. La gestió i la conservació dels fons documentals són, ara més que mai, una prioritat a mesura que s’evidencien també les conseqüències del canvi climàtic. En els propers anys, requerirà especial atenció la conservació preventiva i l’establiment de mesures que permetin allargar la vida dels documents. De la mateixa manera, la integració de la gestió dels diversos suports requerirà un esforç d’adaptació, tant de les normatives com de les solucions tecnològiques adoptades.

La vocació de servei públic és i ha estat sempre una de les senyes d’identitat de l’Arxiu Municipal de Barcelona. La gestió i custòdia de la documentació demana també d’una política activa de difusió que faci arribar a tots els públics el patrimoni documental. Continuarem, per tant, treballant en una oferta àmplia d’activitats, amb el Congrés Internacional d’Arxius 2025 a l’horitzó, que per primera vegada se celebrarà a Barcelona.

Les persones que conformen l’equip de l’Arxiu Municipal tenen en comú el seu compromís, talent i expertesa, una base ferma que garanteix el llarg i ampli camí per recórrer. Treballarem de forma coordinada entre els diversos centres d’arxiu i impulsarem projectes que permetin intercanviar coneixement entre totes les persones que hi treballem, amb l’únic objectiu d’oferir cada dia el millor servei a la ciutat.

Gràcies per la vostra confiança,

Ana Pazos,
Arxivera en cap

Etiquetes associades a la notícia