Accesibilidad

A la URL www.barcelona.cat/lamerce/   s’han considerat les següents mesures  per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

 

·         Multinavegador: les pàgines tenen una correcta visualització en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Chrome). Això no obstant, hi ha contingut que pot presentar problemes si es fan servir eines d’ampliació de text.

·         Navegació coherent: s'assegura la consistència en el lloc web, fent que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i oferint una experiència d'usuari gratificant. Això no obstant, hi ha funcionalitats que no estan disponibles per teclat.

·         Informació basada en el color: tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest. Ara bé, hi ha algunes seccions que no assoleixen el mínim contrast entre el text i el fons.

·          Distraccions: s'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el parpelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.

·         Idioma: l’idioma del web s’ha marcat correctament.

·         Encapçalaments: els encapçalaments marquen una estructura correcta dels continguts, si bé en algunes seccions pot haver-hi alguns salts en l’estructura jeràrquica.

·         Llenguatge: el contingut utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb el públic objectiu del web.

·         La selecció de dates del cercador d’activitats pot presentar alguns problemes d’accessibilitat per als usuaris de lector de pantalla.

·         Els documents PDF no acompleixen tots els requeriments d’accessibilitat.

·         En algunes imatges pot mancar el text alternatiu informatiu.

 

El desenvolupament del web www.barcelona.cat/lamerce/ s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreçeu-vos al web

https://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/

 on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

 

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les  diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Si detecta dificultats d'accés als continguts del web, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'e-mail

accessibilitat@bcn.cat.