Coberta Barcelona Metròpolis 122 - La ciutat de les cures The city of care
Il·lustració. © Sandra Rilova New spiritualties
Cap a un nou model alimentari Towards a new food model
Barcelona Metròpolis 119 - Violències urbanes Urban violence
portada 118 The futures of work
Barcelona Metròpolis 117 - Afrontar l'emergència climàtica Tackling climate emergency

The newsletter

Subscribe to our newsletter to keep up to date with Barcelona Metròpolis' new developments