Conservació preventiva

  • En matèria de conservació preventiva, el Departament de conservació preventiva i restauració actua sobre el control mediambiental de les obres, defineix els sistemes i materials d'exposició i emmagatzematge, i supervisa l'embalatge i el moviment de les obres. Aquest departament també determina l'estat de conservació de les obres i objectes que són sol·licitats en concepte de préstec per altres museus o institucions, i les condicions de conservació particulars necessàries perquè sigui factible. També assumeix les tasques pròpies de correu en el procés dels préstecs.