Intervencions conservació-restauració

Així mateix, quan el grau de deteriorament dels objectes de les col·leccions ho exigeix o quan algunes intervencions anteriors dificulten la comprensió de la lectura de l'obra es posen en marxa les intervencions de conservació-restauració de les obres afectades, a partir d'un protocol preestablert. Finalment, aquest departament estableix les actuacions en situacions d'urgència.
Les prioritats de les intervencions de conservació-restauració estan determinades, en primer lloc, pels projectes del Museu i, en segon lloc, per les peticions d'obres cedides en préstec temporal per a exposicions externes i per les obres exhibides en les exposicions temporals pròpies.