Inici|Procés de conservació-restauració d’un Crist d’un davallament de final del segle XII, en fusta policromada
900

Procés de conservació-restauració d’un Crist d’un davallament de final del segle XII, en fusta policromada

L’any 2016 es realitzen les intervencions de conservació-restauració d’un Crist d’un davallament que s’exhibeix a la sala 3 del Museu, amb motiu de la seva presentació a l’exposició: ELS PILARS D’EUROPA. L’edat mitjana a la col·lecció del British Museum (Caixa Fòrum Madrid, Barcelona i Saragossa, octubre 2016 - octubre 2017)

  • Crist d’un davallament
  • Final del segle XII
  • Talla de fusta policroma
  • 180 x 165 x 42 cm
  • MFM 650

Es tracta d’una peça excepcional que formaria part d’un conjunt escultòric representant el Davallament de Crist. El procés de conservació-restauració portat a terme ha permès la recuperació d’una bona part de la policromia original del segle XII, pel que fa a les carnacions i al perizonium, i també d’una altra policromia una mica posterior. Pel que fa als elements de suport reconstruïts en anterior intervencions, com son el braç dret, el peu dret i els dits del peu esquerra, s’han deixat mes visibles per tal de millorar la lectura de la peça.

S’ha realitzat un examen previ de la policromia mitjançant llum rasant, llum ultraviolada i observació sota el microscopi estereoscòpic. Així com un examen amb raigs X per veure l’estat de conservació del suport de fusta i determinar amb precisió els elements afegits. També s’han realitzat diverses anàlisi de capa pictòrica per tal de determinar la composició de les diferents capes de policromia.

Les intervencions de conservació-restauració han estat les següents:

  • Consolidació puntual d’elements del suport de fusta 
  • Fixació de la policromia en perill de despreniment
  • Neteja de brutícia superficial i eliminació de repintades mes recents, amb la recuperació de bona part de la policromia original del s.XII i d’una altra policromia no molt posterior.
  • Presentació de tipus arqueològic que permet major visibilitat de les restes de policromia recuperades, així com dels elements de suport reconstruïts en anteriors intervencions, per tal de millorar la lectura de la peça.