Inici|Procés de conservació-restauració d’una Marededéu amb el Nen de la segona meitat del segle XII, en fusta policromada
901

Procés de conservació-restauració d’una Marededéu amb el Nen de la segona meitat del segle XII, en fusta policromada

L’any 2016 es realitzen les intervencions de conservació-restauració de la Marededéu que s’exhibeix a la sala 2 del Museu, amb motiu de la seva presentació a l’exposició: ELS PILARS D’EUROPA. L’edat mitjana a la col·lecció del British Museum (Caixa Fòrum Madrid, Barcelona i Saragossa, octubre 2016 - octubre 2017)

  • Marededéu amb el Nen
  • Segona meitat del segle XII
  • Talla de fusta policromada
  • 76 x 40 x 25 cm
  • MFM 665

S’ha realitzat un examen previ de la policromia mitjançant llum rasant, llum ultraviolada i observació sota el microscopi estereoscòpic, així com un estudi radiogràfic de la peça mitjançant raigs X per veure l’estat de conservació de l’estructura de fusta. També s’han analitzat diverses mostres de policromia per tal de determinar els pigments emprats en les diferents capes de policromia i conèixer la successió de capes pictòriques aplicades al llarg del temps, així com les reconstruccions i retocs realitzats en d’antigues intervencions de restauració.

Les intervencions de conservació-restauració han estat les següents:

• Consolidació puntual d’elements febles del suport de fusta.

• Fixació de la policromia en perill de despreniment.

• Neteja de la brutícia superficial.

• Reintegració pictòrica puntual, amb un criteri de presentació de tipus arqueològic deixant les restes de capes pictòriques de diverses èpoques.