Inici|Procés de conservació-restauració d’un capitell de final del segle XII, en pedra tallada
899

Procés de conservació-restauració d’un capitell de final del segle XII, en pedra tallada

L’any 2016 es realitzen les intervencions de conservació-restauració del Capitell que s’exhibeix a la sala 12 del Museu, amb motiu de la seva presentació a l’exposició: ELS PILARS D’EUROPA. L’edat mitjana a la col·lecció del British Museum (Caixa Fòrum Madrid, Barcelona i Saragossa, octubre 2016 - octubre 2017)

  • Capitell
  • Final del segle XII
  • Pedra tallada
  • 59,5 x 65 x 39 cm
  • MFM 45

El procés de conservació-restauració ha permès determinar amb mes exactitud els elements originals i els reconstruïts, permetent apreciar la qualitat de la talla de les zones originals en bon estat de conservació. Així, el lateral esquerra trobem la zona mes ben conservada, excepte el cap i cos del cavaller que han estat reconstruïts, la resta, el drac, l’espasa, les arquitectures i les cames del cavaller son originals i es troben en molt bon estat de conservació donat que van quedar coberts per un mur en la última seva ubicació arquitectònica.

S’ha realitzat un examen previ mitjançant llum rasant, llum ultraviolada i observació sota el microscopi estereoscòpic, per tal de poder determinar els elements originals i els reconstruïts.

Les intervencions de conservació-restauració han estat les següents:

  • Consolidació puntual d’elements febles del suport de pedra. 
  • Neteja de brutícia superficial i eliminació de pastes de reconstruccions grolleres del suport realitzades en anteriors intervencions de restauració, que distorsionaven la unitat del conjunt i en determinades zones recobrien elements de talla originals.