638

Fons documentals

Els fons de materials escrits del Museu està en procés de classificació, inventari i digitalització. A finals de 2014 s’inicia el registre i inventari d’una primera documentació de la correspondència rebuda del fons Frederic Marès. Aquest procés ha culminat el 2018 amb la difusió del catàleg en línia de més de 4000 cartes de la correspondència rebuda de Frederic Marès amb les institucions.

El fons personal Frederic Marès constitueix el nucli originari de tots els materials documentals del Museu, i alhora el més extens i divers. Està format per documentació personal, correspondència, diferents fons acadèmics i altres fons personals i familiars com el de l’escriptor i dibuixant Eveli Bulbena (1888-1960) i el del periodista Conrad Roure (1841-1928).

Conservem també el fons de Dolors Farró (1948-1998), exdirectora del Museu Frederic Marès i els fons familiar dels escultors Antoni Ramon González i Ermenter Vélez Valls i Concepció Vélez Serra.