51

Cercle del Museu

La creació del Cercle del Museu Frederic Marès té la voluntat d'enfortir i canalitzar la col·laboració d'entitats, individus, empreses i institucions privades interessades a participar en el desenvolupament del Museu, i dels seus objectius, projectes i activitats.

La vocació dels membres del Cercle, a través de la seva acció i de les activitats conjuntes que es puguin estipular, és la de donar suport, en termes generals, a la vida del Museu i, en particular, la de proposar iniciatives, programar reflexions prospectives, contribuir a la projecció del Museu i enfortir el seu arrelament en la societat que l'acull i permet que sigui una realitat.

En aquest sentit una de les línies prioritàries d'acció es basa en la recerca i establiment de cooperacions i complicitats amb els diferents actors i agents que conformen la cadena de valor del món de l'art (col·leccionistes, antiquaris, galeristes, acadèmics, mitjans de comunicació, xarxes socials, ...)

Funcions del Cercle del Museu

Liderar i ser capaç de captar l'interès de mecenes, protectors i col·laboradors, que en vulguin formar part.

Reforçar les línies d'interactuació amb els diferents agents del món de l'art, i de manera molt especialitzada i concreta amb els col·leccionistes.

Cercar mecanismes de cooperació eficaç per donar més relleu i difusió a les activitats del Museu.

Participar en el procés de consolidació dels projectes d'internacionalització del Museu.

Elaborar criteris i cercar recursos per tal de potenciar els serveis educatius del Museu i per al foment dels lligams amb el conjunt de la comunitat educativa.

Participar, conjuntament amb els Cercles d'altres entitats museístiques i institucions de cultura, en la definició d'un programa reforçat de presència ciutadana que tingui en compte la revalorització dels espais i la seva història.

Col·laborar en la recerca de patrocinis per tal de fer possible la realització d'activitats especialitzades, exposicions temporals de recerca i innovació.

Membres del Cercle del Museu

Gelonch Viladegut, Antoni (president)

Pujadas, Enric

De Dalmau, Casimir

De Nadal, Jordi

Glarner, Jacqueline

Oliveras, Montserrat

Petit, Sebastià