53

Xarxa de Museus d'Art de Catalunya

Xarxa de Museus d'Art de Catalunya

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya és una organització que aglutina diversos museus, sota la coordinació del Museu Nacional d'Art de Catalunya, constituïda el 16 d'octubre de 2014 amb l'objectiu de facilitar polítiques comunes de protecció, recerca i coneixement del patrimoni. També s'ocupa de la formació dels professionals i fa possible la realització de projectes conjunts entre tots els membres que la integren.