MÈTODES DE L’ARQUEOLOGIA: Les tècniques analítiques aplicades en arqueologia

Les informacions que s’exposen aquí són una síntesi dels resultats de diverses campanyes d’excavació practicades en àrees de necròpolis d’època romana, principalment a la plaça de la Villa de Madrid, i del projecte d’investigació pluridisciplinar que ha impulsat el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona consistent en la realització d’estudis de paleoantropologia, arqueozoologia, paleobotànica i anàlisis de residus orgànics.

Aquests estudis han proporcionat valuosa informació sobre la demografia de la ciutat, l’organització social, la salut de la població, aspectes econòmics, rituals, etc. així com també sobre el paisatge immediat i la topografia a l’entorn de Barcino.

A la Barcelona romana de l’Alt imperi (segles I-III de la nostra era) els cementiris es disposaven a banda i banda de les vies que menaven a la ciutat, per expressa prohibició d’enterrar-hi a dins. En aquesta època els rituals i les pràctiques funeràries eren força complexes. Aquí en teniu una mostra:

>> INTERACTIU D'UN ENTERRAMENT/INHUMACIÓ