Conservació preventiva i restauració

El programa de conservació  del patrimoni que tutela el museu - les col·leccions, els edificis històrics i els jaciments arqueològics -  es fonamenta en mesures de prevenció dissenyades a partir del coneixement de les característiques dels propis béns patrimonials i del seu entorn . La filosofia amb que treballa l’Àrea de conservació preventiva i restauració és prevenir per a poder reduir el nombre de restauracions  a efectuar en el futur. En aquesta tasca l’element clau és el manteniment continuat.