Literatura comparada: perspectives des de Barcelona. V Simposi de Literatura Comparada a Catalunya.

A Catalunya, els principals crítics literaris —especialment a Barcelona— es caracteritzen per la dimensió internacional i cosmopolita en els seus escrits i per una actitud profundament comparatista, però sense sotmetre’s a les pautes marcades oficialment des de les càtedres del comparatisme i, en alguns casos, discutint l’orientació donada per l’acadèmia. Cal subratllar també que Barcelona és actualment la ciutat del nostre entorn en què més profundament s’està investigant en aquest camp.