Temps Moderns

Barcelona ha estat l’única ciutat mediterrània que va poder enllaçar la revolució mercantil medieval i les fases successives de la revolució industrial, posant les bases d’un segle XX tan creatiu com socialment convuls. A mesura que ens apropem en el temps, els vincles amb el passat es fan més directes, perquè la història s’enganxa amb la memòria individual i col·lectiva. Abordar la pervivència i el canvi en la societat urbana esdevé així un exercici més emotiu, que ens interpel·la sobre el nostre temps i els desitjos de futur, sense minvar-nos la capacitat d’anàlisi. On comença el vostre present?