Can Tunis. Una experiència frustrada

Organigrama de l’estructura interna de l’Hogar Social de Can Tunis que se li va mostrar a l’alcalde de Barcelona J. M. Porcioles durant una visita al barri Barcelona, 9 d’octubre de 1964. Carlos Pérez de Rozas. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Solidaridad Nacional y la Prensa (Prensa del Movimiento)

 

Barraquistes ingressant diners a la cooperativa d’habitatge de Can Tunis Barcelona, 15 de setembre de 1967 Francisco Sebastián Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Solidaridad Nacional y la Prensa (Prensa del Movimiento)