Cooperem en la Diversitat

Des del 2012, treball en xarxa d’entitats i serveis dels àmbits dels adolescents i joves, i de la diversitat funcional al districte de Ciutat Vella de Barcelona durant l’any, per organitzar conjuntament cada novembre unes jornades amb diferents tallers i activitats provocant situacions de treball col·laboratiu entre joves i persones amb diversitat funcional del Districte.

Volem reflexionar de manera conjunta sobre les situacions que es troben les persones amb diversitat funcional, apropar-nos a les situacions quotidianes que viuen al nostre entorn, i entrar en diàleg sobre drets, dificultats, oportunitats i altres capacitats que han descobert a partir de la seva discapacitat. Alhora creuar mirades relacionant diversitat funcional i orígens diversos, al nostre entorn i al món, donada la diversitat de procedències de la població del districte.

El projecte Cooperem en la diversitat es va iniciar l’any 2012 amb la voluntat de treballar en xarxa cercant la col·laboració d’entitats i serveis del lleure educatiu del districte i de l’àmbit de la diversitat funcional del districte i de la ciutat.

Organitzat inicialment per l’Espai Jove Palau Alòs, la Comissió de Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic i el Districte de Ciutat Vella conjuntament amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (en endavant IMD), el grup ha anat creixent.

Actualment el grup motor està format per:

 • Espai Jove Palau Alòs,
 • Franja Raval del Casal Infantil Drassanes,
 • l’Associació per a Joves TEB del Raval,
 • El Centre Ocupacional Sínia,
 • el Districte de Ciutat Vella,
 • i la Comissió de Persones amb Diversitat Funcional de Casc Antic, en la qual participen:
  • veïns i veïnes del barri del Casc Antic,
  • la Residència Vigatans de la Fundació APIP-ACAM,
  • l’Associació Amputats Sant Jordi
  • l’Associació sociocultural Ràdio Nikòsia
  • el Centre de Dia de Salut Mental de Ciutat Vella del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
  • l’Associació de Pares de Tallers Sant Jordi,
  • i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (en endavant IMD).

Cada any busquem col·laboradors, en relació amb la temàtica a treballar escollida.

El programa pretén, a partir d’activitats concretes, establir un  procés que promogui el diàleg i que permeti la creació d’un producte final “co-construït”, estructurador de les reflexions encetades.

Volem conèixer i dialogar, creuar mirades i anàlisis, de manera conjunta els i les adolescents i joves del Districte i les persones amb diversitat funcional sobre les situacions que es troben, apropar-nos a les situacions quotidianes que viuen al nostre entorn, i entrar en diàleg sobre drets, dificultats, oportunitats i altres capacitats que han descobert a partir de la seva discapacitat.

Alhora creuar mirades relacionant diversitat funcional i orígens diversos, al nostre entorn i al món, donada la diversitat de procedències de la població del districte, des de l’enfocament del “dret als drets”.

En definitiva, promoure una reflexió personal dels joves, i un posicionament en relació amb la diversitat funcional al nostre entorn i al món.

 • Treballem a un districte molt divers. Entenem que treballar la discapacitat permet treballar des de la perspectiva dels drets humans, del dret a la diferència, de les múltiples diferències que ens travessen, alhora que des de la dignitat humana essencial que ens uneix a partir del reconeixement del valor intrínsec de cada persona en si mateixa, i no en funció de les metes que pugui aconseguir.
 • Fer reflexionar als i a les joves sobre la fragilitat humana (tots tenim alguna diversitat funcional) i alhora de les capacitats diverses de cada persona. El projecte els hi transmet missatges de superació, constància, valentia i paciència; també la idea que a vegades no s’han de buscar excuses, així com també que a vegades s’ha de buscar ajuda i que no passa res, que demanar ajuda és positiu, i també és positiu ajudar.
 • Entenem que el que proposem és una formació humana central per als i les nostres adolescents/es; per aquest motiu en lloc de fer la proposta un sol cop, programem les activitats cada any. I durant tot l’any l’anem treballant en cada una de les entitats i serveis.
 • Treballem des d’una mirada àmplia, recomanant temàtiques transversals que ens afecten a tots i totes, que ens permeten avançar (als i les adolescents/es i joves del districte, a les persones amb diversitat funcional, als professionals, als veïns i veïnes), de manera que aprenem, cadascú des de les seves capacitats i limitacions.

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o per trastorn mental.

Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem l’entorn per a poder desenvolupar-nos; alhora, al llarg de la vida anem modificant la nostra forma de funcionar.

Quan aquestes diferències funcionals -respecte a l’estàndar estadístic i/o normatiu- interactuen amb un medi social no accessible (que crea barreres a la participació en igualtat de condicions) i que fa que la persona pateixi discriminació i/o manca d’igualtat d’oportunitats diem que la persona és una persona amb diversitat funcional.

Entenem que la diversitat s’ha d’entendre com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom, desenvolupant béns, serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l’exercici dels drets individuals en condicions d’igualtat, seguretat i confort.

El grup motor i moltes de les activitats les realitzem a l’Espai de Joves Palau Alòs.

Però també desenvolupem activitats a diferents centres de lleure educatiu del districte i a la seu de les diferents entitats i serveis de l’àmbit de la diversitat funcional.

El projecte compta amb diferents tallers i activitats i s’enfoca des del dret als drets, al voltant de la celebració, el dia 3 de desembre, del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.

Les activitats i tallers proposats anualment, cada mes de novembre, són:

 • Exposició a l’Espai Jove Palau Alòs
 • Tallers de matí per alumnes de l’ESO
 • Tallers de tarda per centres de lleure educatiu
 • Espai de Diàleg per a adults
 • Festa de Cloenda

Fer aquestes activitats genera que durant el procés de preparació (que dura tot l’any) cada entitat i servei treballa en el seu interior la temàtica proposada.