capçalera reactivem teixits econòmics
capçalera reactivem teixits econòmics

REACTIVEM TEIXITS ECONÒMICS

Les ciutats són essencialment i en origen centres de producció, creació i intercanvi, i és per això que els teixits productius en continuïtat amb els nuclis urbans tenen una gran importància en la planificació de les ciutats.

Els polígons industrials s’han planificant històricament com a peces especialitzades en usos industrials, vinculats a grans infraestructures de mobilitat i aïllades de les trames urbanes. La transformació de la indústria ha implicat nous requeriments, i alguns d’aquests territoris han quedat obsolets, ja que les condicions d’espai, serveis o accessibilitat no donen compliment a les necessitats actuals. 

Altres processos com la deslocalització de la indústria o el creixement del nuclis urbans pròxims ha generat pressió sobre aquests territoris justificant la seva transformació en usos econòmicament més rendibles com, per exemple, el residencial, el comercial o el logístic. El resultat ha estat una pèrdua progressiva de la indústria urbana.

Ara, el Pla Superilla Barcelona posa fil a l’agulla per reactivar els polígons industrials i connectar-los amb una economia verda i innovadora. 

 

ACTUACIONS

PER REACTIVAR TEIXITS ECONÒMICS

Territori Industrial Besòs

 • Centres de producció

  Territori industrial Besòs – polígons d’activitat econòmica

  Més infraestructures i serveis per intensificar les activitats econòmiques dels teixits industrials del marge dret del Besòs i potenciar els sectors de la indústria 4.0 i l’economia circular.

22@

 • Nou impuls

  La modificació del Pla general metropolità per un 22@ més inclusiu preveu un barri amb més accés a habitatge i amb més espais naturalitzats: un de cada tres eixos esdevindrà verd.

Port Olímpic

 • Per a tothom

  El model de desenvolupament i de gestió del port ha canviat per recuperar-lo com a espai portuari de la ciutat i per als ciutadans i les ciutadanes.

Pla director de la Ciutadella

 • Ecosistema patrimonial

  El pla preveu, entre d’altres, l’obertura de la Ciutadella al mar, la millora de la connectivitat del parc amb l’entorn i la transformació i la rehabilitació del parc historicopatrimonial.

Nou centre de recerca biomèdica

 • Referent científic

  L’actuació per instal·lar el nou centre de recerca als terrenys adjacents al CosmoCaixa, al peu de Collserola, implicarà reordenar un àmbit de 53.000 metres quadrats de superfície

MAPA DE LES ACTUACIONS PER REACTIVAR TEIXITS ECONÒMICS