El Pont de Santander recupera la mobilitat de persones i de vehicles

El pas entre el Bon Pastor i la Verneda i la Pau torna a restituir-se tant per als vehicles com per a les persones, i fins al final de l'obra només es tallarà puntualment en les ocasions que sigui imprescindible.

Imatge virtual del resultat dels treballs d'adequació de què és objecte el pont de Santander.
18/09/2023 - 11:57 h - Urbanisme i infraestructures Districte Sant Andreu

El diumenge 17 de setembre es va reobrir el trànsit del pont de Santander en tots dos sentits. La novetat ha tingut lloc un cop s’han acabat les tasques d’aglomeració de la calçada i s’han instal·lat les estructures de les noves passeres metàl·liques.

El trànsit continuarà obert fins al final de l’obra, i només es produiran talls puntuals quan alguna fase ho faci necessari. La passera de vianants actual seguirà operativa fins pràcticament el final dels treballs, quan es puguin habilitar les noves passeres.

Darreres fases de l’obra

Està previst que les obres quedin enllestides a finals de març. Amb aquesta  intervenció, el que fins ara havia estat un element de contenció entre els districtes de Sant Andreu i de Sant Martí passarà a ser un pont accessible, segur i permeable que promourà la mobilitat a peu i en bicicleta i farà de ròtula entre els barris de la Verneda i la Pau i el Bon Pastor.

El pont de Santander tindrà voreres que voltaran els 4 metres, un carril bici unidireccional a cada banda i un carril de circulació per sentit, mentre que el pendent actual es reduirà sensiblement per fer-lo accessible. S’incorporaran arbres nous i parterres, a més de punts wifi i mobiliari urbà, mentre que en paral·lel es renovarà l’enllumenat i els semàfors, la xarxa de reg i els serveis, i es millorarà el drenatge de les aigües pluvials.