Carregant

El llibre

El projecte fotogràfic Survey Barcelona està recollit en un llibre de dos volums.

El llibre està a la venda a les llibreries habituals i a la Sala Ciutat.

A partir de les sis-centes imatges del total del projecte, el volum I, “Mirades”, recull una selecció de les fotografies més representatives dels deu fotògrafs i fotògrafes que, a partir de deu criteris temàtics, han plasmat els canvis que ha sofert Barcelona en els últims anys i han creat un conjunt d’imatges que aporten una visió coral sobre l’evolució de la ciutat. Els textos del primer volum són obra d’Adrià Goula, arquitecte, fotògraf i coordinador de l’obra, i de Valentín Roma, director de La Virreina Centre de la Imatge.

El volum II, “Projectes”, ofereix una mirada sobre els grans projectes centrals desenvolupats a la ciutat, com les superilles, els grans eixos, l’increment de verd, la ciutat jugable, les escoles, la millora de barris, la reactivació de teixits econòmics, la mobilitat sostenible, els equipaments i l’habitatge. El text és obra de Xavier Matilla Ayala, arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest volum es recull cada projecte que s’ha dut a terme, a través de fitxes tècniques, i es transcriu una conversa sobre els reptes als quals s’enfronta la ciutat de Barcelona actualment i com s’hauria de plantejar la reforma urbana, entre Eva Franch, Margarita Jover, Carme Pinós i Janet Sanz.

Per a més informació, consulteu la fitxa del llibre.