Carregant

Manual
d’ús

Adrià Goula

Aquest projecte fotogràfic aporta una mirada coral sobre Barcelona i les diferents intervencions que s’hi han realitzat en els últims anys. L’objectiu ha estat generar una imatge del conjunt de la feina feta repartida en nombrosos projectes de diferents escales i tipus: des de grans intervencions en l’espai públic, nous equipaments o habitatge social, fins a petites intervencions en reurbanitzacions de carrers o places.

Per generar un document com més uniforme millor que aglutini d’una forma coherent tots els aspectes més rellevants d’aquestes noves aportacions a la ciutat, s’ha plantejat dividir els projectes seleccionats en una sèrie de capes d’interès que corresponen a un aspecte concret de les intervencions i que trobem de manera transversal en tots aquests projectes de ciutat o bé en una part. Cada capa s’ha assignat a un fotògraf, que ha realitzat un rastreig amb aquest enfocament particular. Això permet als autors generar una mirada pròpia del conjunt de la ciutat (i no només d’una part), però acotada en el camp que se’ls ha assignat. En lloc de ser exhaustius amb un lloc —i d’haver de representar-lo en diferents escales i punts de vista—, els fotògrafs han aprofundit en un sentit específic, en aquesta mirada concreta a través de tota la ciutat. Hem volgut distanciar-nos de la manera tradicional de dur a terme aquest tipus de projecte fotogràfic, que repartia el territori per zones que s’assignaven a un fotògraf. Això donava un resultat fragmentat, on cada autor treballava un espai en concret, i el resultat final estava format per un patchwork d’interpretacions fotogràfiques que impedien tenir una mirada de conjunt homogènia sobre el territori. En canvi, en aquesta nova proposta no veiem diferents zones amb diferents ulls, sinó que tractem tot el conjunt de la mateixa manera.

Deu fotògrafs hem treballat en paral·lel, cada un centrat en el seu punt de vista: l’organització general dels parcs i les noves zones verdes les realitza Milena Villalba; la reurbanització de carrers i la vegetalització de zones més minerals, Pedro Pegenaute; els elements dels espais públics i la interacció amb la gent, Andrés Flajszer; l’espai públic de nit, Aitor Estévez; la mirada aèria, Jon Tugores; el verd en detall, Simona Rota; la biodiversitat, Xavi Bou amb Joan Diví; els nous edificis d’habitatge públic i equipaments i la relació amb la ciutat, Adrià Goula; els interiors dels equipaments com a nous espais públics, Pol Viladoms, i la personalització dels interiors dels habitatges públics per part dels seus usuaris, Maite Caramés. Cadascú ha realitzat una seixantena de fotografies finals, de manera que s’ha obtingut un cos fotogràfic d’unes sis-centes fotografies sobre la ciutat.

Cada una d’aquestes aproximacions parcials però intencionades generen un conjunt polièdric de mirades que explica la complexitat de les intervencions des de diferents punts de vista. La suma de totes aquestes visions dels diferents fotògrafs encavallades en cada un dels projectes realitzats és la que ens permet una lectura més completa del projecte. En alguns dels projectes més complexos s’hi superposen més capes que en d’altres, però el resultat final és aquesta mirada col·lectiva però homogènia sobre els projectes representats.

Finalment, aquest conjunt d’imatges es pot ordenar de dues maneres, que corresponen als dos volums que teniu a les mans: un primer volum, on apareix una selecció de fotografies de cada fotògraf amb el títol de la seva capa d’interès. Aquí s’aprofundeix en aquesta mirada particular i personal que genera deu mirades sobre Barcelona. I un segon volum, on s’expliquen una a una les intervencions realitzades a través de les mirades encreuades que s’hi superposen. Són dos volums que es complementen i ofereixen una visió al més completa i coherent possible sobre el conjunt dels projectes i les noves aportacions que s’han fet en els darrers anys a la ciutat de Barcelona.

0