POSICIONAMENT COMUNITARI PER LA DEFENSA DEL TEATRE ARNAU

Davant de les diverses noticies i el canvi de govenr loca, hem fet aquest manifest

 

POSICIONAMENT COMUNITARI PER LA DEFENSA DEL TEATRE
ARNAU

Davant del silenci del nou govern municipal per l’estat de l’edifici i les
partides pressupostäries del Teatre Arnau, des de la Coordinadora
d’Entitats pel Teatre Arnau, integrada per més de 35 entitats dels
barris Raval, Poble-Sec i Sant Antoni, i tota la comunitat vinculada a la
defensa del Teatre Arnau fa més de vuit anys, demanem:

 1. S’aprovi la partida pressupostària que es va comprometre el govern
  municipal (amb suport del PSC), per a la rehabilitació de l’últim teatre de
  Barraca de Catalunya d’acord amb el projecte arquitectònic presentat per H
  Arquitectes i aprovat en concurs en 2017: Un equipament que promogui les
  arts escèniques de base (no comercial) i l’arrelament cultural amb un espai
  venal polivalent.
 2. Es doni continuïtat al programa Teatre Arnau Itinerant, que ja arriba a la
  la seva 5a temporada, amb una Coordinadora d’Entitats i 3 eixos de treball:
  Comunitat, Arts escèniques i vives i Memòries comunitàries. Programa creat
  arran del procés participatiu del 2016-17, amb més de 60 entitats implicades
  dels barris del Paral·lel i validat pel PSC des de la Regidoria de Cultura, amb
  el pacte amb Els Comuns. El programava presentar el seu projecte al comitè
  europeu de Capital Democràtica d’Europa en 2023, on es va ressalta el
  vessant participatiu i la gestió comunitària.
 3. Es respecti el pla de drets culturals des del vessant participatiu de
  cultura des dels barris i la cultura comunitària
  . Garantint la recuperació del
  Teatre Arnau i la reivindicació de l’Avinguda Paral-lel com espai comunitari, de
  cultura popular, amb arrelament i memòria i de gestió comunitària; davant
  les dinàmiques de gentrificació i prevalença d’oferta turística que estan patint
  els barris.

Barcelona, 13 de novembre de 2023.