Centre Cívic Casa del Rellotge

El centre cívic Casa del Rellotge és un equipament sociocultural format per tres espais Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Marmear gestionats per la Unió d'Entitats de la Marina i ubicats al barri de La Marina, amb la finalitat de dinamitzar i aropar cultura al territori

Aquests centres ofereixen activitats culturals i de divulgació com: sortides culturals, exposicions, xerrades, tallers, festes i espectacles, a més de cicles i programes singulars: com els espectacles de Divendres escena i els Matinals per a tota la família. Tot plegat adreçat a persones i grups de totes les edats.

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge

Trobeu-lo a:

Centre Cívic Casa del Rellotge Centre Cívic Casa del Rellotge