Centre Cívic La Cadena

El Centre Cívic La Cadena és un equipament de dinamització sociocultural que, a partir de la gestió cívia de la Unió d'Entitats de La Marina (i per tant de les entitats que fan feina en diversos aspectes socials i culturals del territori), s’ha de convertit en un instrument per a construir complicitats i sinèrgies amb la ciutadania, buscant fomentar la participació i el compromís dels veïns i veïnes en la millora de la convivència. 

L’equipament deu el nom al fet que, antigament, en aquest indret hi havia una cadena que regulava l’entrada de mercaderies a Barcelona. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena

Trobeu-lo a:

Centre Cívic la Cadena Centre Cívic La Cadena