El Graner

Graner és un centre de creació de dansa i arts vives, situat en una antiga fàbrica de bombetes del barri de La Marina de Barcelona. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, som un espai divers i interconnectat que posa al centre la investigació i l’experimentació artística i es relaciona amb la comunitat professional, l’educativa i la ciutadania. Treballem a partir de la interconnexió, la creació artística i els aprenenteages col·lectius, la sostenibilitat, la transparència i la transformació.

Més informació

Trobeu-lo a:

El Graner El Graner