Fundació Teatre Lliure

Fundat cooperativament el 1976 per un col·lectiu d’artistes impulsat per Fabià Puigserver, el Teatre Lliure de Barcelona és un dels centres de creació i exhibició escènica més importants de l’Estat espanyol. Actualment està dirigit pel director d’escena Juan Carlos Martel Bayod i forma part de la xarxa europea de teatres públics mitos21.

Està constituït com a fundació privada, participada per les administracions públiques següents: l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura. 

El teatre té dues seus: una a Montjuïc, que comprèn la Sala Fabià Puigserver de gran format (fins a 720 espectadors) i l’Espai Lliure de petit format (fins a 172 espectadors), i una altra a Gràcia, amb una sala de format mitjà (fins a 250 espectadors). 

El programa artístic actual s’organitza en quatre eixos: escena, cultura, educació i món digital. En aquest sentit, l’Espai Lliure s’ha destinat a acollir el Programa educatiu i el programa de residències del teatre. Pel que fa al món digital, entre altres iniciatives s’ha creat l’Arxiu Lliure, una plataforma digital que recull el fons patrimonial artístic recollit pel teatre en els 46 anys d’història amb de 67.500 d’objectes i que ha estat possible amb la concurrència dels fons FEDER.

Més informació

Trobeu-lo a: