La Fundició

LaFundició és una cooperativa creada el 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d'ús comú i com a activitats “controversials” i situades. 

La nostra línia d'actuació principal es fonamenta en la col·laboració continuada amb diferents grups d'acció i organitzacions. El 2013 vam obrir un espai físic al barri de Bellvitge (L'Hospitalet) que vol esdevenir un petit laboratori social i cultural on experimentar amb formes col·lectives, democràtiques i transfrontereres de relacionar-nos i de construir i posar en circulació la cultura i el coneixement.

 

https://lafundicio.net/

Trobeu-lo a:

La Fundició La Fundició