Pla Comunitari Poble-sec

Des del Pla Comunitari tenim com a missió fomentar la implicació de tots els agents del barri, tant dels serveis públics i entitats com del propi veïnat, en espais de treball participatius i oberts a tothom per millorar les condicions del barri. 

L’equip tècnic del Pla Comunitari, juntament amb Cooperasec, té el rol de facilitar aquesta participació des del respecte, garantint l’horitzontalitat i empoderament veïnal a l’hora de fer propostes i prendre decisions.

Els espais de participació del Pla Comunitari de Poble-sec són vius i dinàmics. Les persones, col·lectius i entitats participants van canviant en funció del context i línies d’acció. Per tant, és un procés canviant, flexible i que requereix del reconeixement mutu de tots els actors del barri. El Pla Comunitari de Poble-sec depèn del Departament d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de Sants-Montjuïc i la Generalitat de Catalunya i actualment és gestionat per Cooperasec, la xarxa per a la promoció de l’economia social i solidària al barri.

https://placomunitaripoblesec.org/

Trobeu-lo a:

Pla Comunitari Poble-sec Pla Comunitari Poble-sec