Transductores

Transductores és una plataforma interdisciplinària que realitza projectes de recerca i mediació amb tres eixos d'interès principals: les pedagogies col·lectives, les pràctiques artístiques col·laboratives i els modes d'intervenció a l'esfera pública. Des del 2007 hem desenvolupat processos de treball amb grups, entitats i xarxes diverses amb què hem dissenyat i organitzat projectes pedagògics (seminaris, tallers, mediacions a llarg termini, desplegaments en espai públic, etc.), comissariat exposicions (Centre José Guerrero, AcVic , Sala Amèrica, Museu d'Antioquia, etc.) i generat investigacions de diferent escala (textos, publicacions, materials pedagògics, estudis de cas, etc.). Treballem formant comunitats d'aprenentatges i xarxes de treball a partir dels ritmes, els sabers i els temps dels agents amb què col·laborem. Elaborem processos de disseny col·laboratiu, projectes de mediació i investigació col·lectiva partint de contextos i temàtiques situades, i sempre en cooperació amb xarxes activades a l'àmbit local.

https://transductores.info/

Trobeu-lo a:

Transductores Transductores