Vés al contingut

Participants

Imatge
Derechos culturales: El Programa Cultura en el territorio
Drets culturals: El Programa Cultura al territorio
Un programa per democratitzar i descentralitzar la cultural a la ciutat de Terrassa

L'accés a la cultura i la participació en la vida cultural és un dret recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Entesa com a pràctica democratitzadora, la cultura esdevé un espai per a la transformació capaç de generar noves formes presents i futures d'estar al món i interpretar-lo. Formes més pacífiques, igualitàries i sostenibles de construir un nou futur des de la ciutadania.

Terrassa sempre ha enfocat les polítiques públiques a garantir els drets culturals de la ciutadania. En aquest context, “Cultura al territori” sorgeix com a programa per democratitzar i descentralitzar la cultura al municipi. El projecte dona suport al sector de la cultura i la creativitat per aplicar-les al territori, posant èmfasi en la importància de la participació, la transversalitat, la producció i l’accés, i creant noves centralitats a la ciutat de Terrassa. El programa es materialitza mitjançant diferents accions de suport i projectes que es dissenyen, posen en marxa i avaluen de manera col·laborativa entre la institució i els actors culturals locals.

Share