Cessió i lloguer d'espais

Sala polivalent

Sala Polivalent

Superfície:
107,79 m²
Aforament màxim:
50 persones
Material disponible:
cadires, taules, pissarra, pantalla projecció, projector i portàtil, equip de so i micròfons de taula.
Especificacions (breu descripció):
És una sala polivalent on es poden fer activitats de diferent tipus com xerrades, tallers, cinefòrums, reunions i espectacles.
Informació de contacte:
programacio@casalcarmel.cat
Sala de reunions

Sala de reunions

Superfície:
30 m²
Aforament màxim:
16 persones
Material disponible:
cadires, taules, pissarra i armaris.
Especificacions (breu descripció):
És una sala polivalent on es poden fer activitats de diferents tipus com xerrades, tallers i reunions.
Informació de contacte:
programacio@casalcarmel.cat
Sala 2-3

Sala 2-3

Superfície:
64,42 m²
Aforament màxim:
16 persones
Material disponible:
cadires, taules, pissarra i miralls.
Especificacions (breu descripció):
És una sala polivalent gràcies a una porta corredissa que permet unificar l’espai de la sala 2 i de la sala 3. Es poden fer activitats de diferents tipus: xerrades, tallers i reunions.
Informació de contacte:
programacio@casalcarmel.cat
Vestíbul

Espai vestíbul

Superfície:
Paret exposicions (17, 70 m longitud x 1,66 cm alçada )
Aforament màxim:
20 persones
Material disponible:
Guies per exposar i marcs de color blanc.
Especificacions (breu descripció):
Vestíbul polivalent per fer exposicions.
Informació de contacte:
programacio@casalcarmel.cat

Despatxos

Despatx 2:
6 m²
Despatx 3:
8 m²
Despatx 5:
5,50 m²
Material disponible:
taula, cadira, ordinador portàtil i connexió wifi.
Especificacions (breu descripció):
despatxos de treball i per reunions de una o dues persones.
Informació de contacte:
programacio@casalcarmel.cat

Informació complementària

Preu / hora:

 • Entitats sense ànim de lucre:
  • Acte obert i gratuït: gratuït.
  • Acte intern i privat segons preus públics
 • Particulars i empreses:
  • Acte intern: segons preus públics
  • Acte obert i gratuït: segons preus públics

 • El lloguer d’espais inclou l'ús dels equips tècnics disponibles al centre.
 • Si l'activitat requereix un servei extraordinari de personal (tècnic de vigilància o de neteja), l'entitat o empresa sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses, prèvia autorització del districte.
 • La direcció de l'equipament establirà la necessitat que l'equip sigui manipulat per un tècnic especialitzat. El cost d'aquest tècnic anirà a càrrec de l'entitat.
 • Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.

La contraprestació

En el cas d'entitats i grups sense ànim de lucre, col·lectius artístics i esportius sense ànim de lucre, la cessió podrà estar exempta de pagament en favor d'una contraprestació a determinar amb el grup o entitat, com una actuació, una exhibició, una xerrada, un taller, etc. Aquesta contraprestació s'inclourà a l'annex del conveni / cessió puntual, prèviament a l'ocupació de la sala, amb el vistiplau de la direcció del centre.

Venda d'objectes i venda d'entrades

Dins del Casal no es poden realitzar transaccions comercials de cap tipus, siguin de venda o de recaptació.

Tots els espectacles i activitats en règim de cessió de sala hauran de ser gratuïts, estant prohibida la venda d'entrades (incloent recaptacions amb finalitats benèfiques). Tampoc es podran recollir donacions. Entitats amb un objectiu de recaptació hauran de demanar permís exprés al districte d’Horta- Guinardó.

Queda permesa però, la recollida de béns (per exemple, menjar o joguines), sempre i quant l'organització de l'esdeveniment s'encarregui del transport dels béns recollits. En cap cas el Casal emmagatzemarà aquests béns o se'n responsabilitzarà del seu repartiment.

Els grups que desenvolupin una activitat i no un acte amb un grup tancat, no podran cobrar quota d'inscripció. En cap cas una persona professional podrà emprar l'equipament públic per a generar un lucre econòmic, encara que hagi pagat pel lloguer de la sala, i/o que el pagament hagi estat realitzat amb la tarifa de "privats i empreses".