El Casal de Barri

El Casal de barri La Barraca del Carmel és un equipament municipal, de proximitat (tant física com relacional), participatiu i amb una mirada comunitària. És un espai de trobada i d'interrelació amb les veïnes, veïns, entitats i grups del barri, que promou el diàleg, la participació i la solidaritat.

L'eix vertebrador és el barri i el motor son sempre les persones. La missió del Casal és donar resposta a les necessitats i demandes del veïnat  i entitats, treballant de manera participativa i inclusiva. Alhora també ho és donar suport a iniciatives i projectes nascuts al barri que dinamitzen l’entorn més immediat, així com enfortir a les entitats del barri del Carmel.

En el Casal de Barri es treballa en xarxa amb les entitats, equipaments, serveis i col·lectius del barri perquè totes treballem per a les mateixes persones, el veïnat del Carmel. Per això la importància d’una mirada comunitària, perquè permet detectar les necessitats, les inquietuds i les demandes de les persones que viuen al barri.

La visió del Casal és convertir-se en un equipament de referència per les veïnes i veïns del Carmel i el seu teixit associatiu.