Home / El Casal avui

El Casal de Barri de Vallbona és un espai de trobada i de referència pels veïns i veïnes del barri. Els nostres objectius són donar respostes a les necessitats del veïnat promovent el diàleg, l'associacionisme, la participació i la convivència, a més de desenvolupar activitats culturals i formatives i oferir la cessió d'espais, entre d'altres.

És un equipament de 500 m2 quadrats i compta amb una sala polivalent, una sala taller, una sala de jocs, una terrassa i una sala compartida per entitats: Associació de Gent Gran, Casal Infantil, Dones Actives i Rec Comtal. Està ubicat a prop d'un espai natural i fluvial que integra el patrimoni ambiental de la ciutat, ja que a Vallbona tenim l'únic tram de Rec Comtal actiu a cel obert.

Finalment, el Casal forma part del projecte d'organització i dinamització que es desenvolupa a la Zona Nord de Nou Barris (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona). Aquesta gestió conjunta és concreta als següents espais:
-El Casal de barri de Vallbona Barri
-El Casal de barri de Torre Baró
-El Centri Cívic Zona Nord

Segueix-nos al Facebook: https://www.facebook.com/casaldebarrivallbona/ 

Casal de Barri de Vallbona

Vallbona (Nou Barris) | Adreça: C/ Oristà, 8-10 | Tlf: 933509381