Home / Valors

Els valors que incorporem transversalment en el nostre Casal i a la cartera de serveis que oferim són:

  1. Proximitat: Volem ser un referent com a equipament de proximitat, amb la gent del barri i per al barri.
  2. Cooperació i Solidaritat: Volem actuar com a motor de la vida social i associativa des del valor de la solidaritat, la cooperació, el diàleg i el consens, per tal de produir un efecte multiplicador de les accions que es promouen i incidir positivament en les xarxes i grups.
  3. Transformació social: Volem ser un casal que evolucioni amb el barri i doni resposta a les inquietuds i les necessitats dels veïns i veïnes. Volem ser un instrument perquè les estratègies comunitàries tinguin un impacte real en la millora del benestar de la comunitat.
  4. Igualtat: Volem ser un equipament obert, que promou la inclusió i la integració dels veïns i veïnes , que acull qualsevol persona que visqui al barri i que vulgui participar en el seu desenvolupament, sense diferències de gènere, d’edat, de procedència ni de cap mena.
  5. Sostenibilitat: Volem ser un equipament referent en la gestió de residus, el respecte al medi ambient i la promoció d’aquesta sensibilitat a la ciutadania.
  6. Transparència: Volem comunicar a la ciutadania, a la base d’entitats usuàries de l’equipament i a l’Administració Pública, els sistemes de gestió i participació de l’equipament, des del finançament fins als aspectes d’assignació i usos dels recursos que oferim.
  7. Democràcia interna: Volem continuar regint-nos per un òrgan gestor obert a la participació de les entitats usuàries, millorant contínuament els mecanismes normatius del reglament intern per assegurar la participació interna de totes les entitats usuàries de l’equipament.

Casal de Barri de Vallbona

Vallbona (Nou Barris) | Adreça: C/ Oristà, 8-10 | Tlf: 933509381